درآمد از فارکس

معاملات گروهی

بررسی مقایسه بین معاملات اشخاص حقوقی و گروهی(ددد) در بروز اثر ربایش

در اغلب بازارهای سرمایه جهان از دامنه مجاز نوسان برای اهداف مختلفی همچون کاهش نوسانات قیمتی،تلاطم )منظور از تلاطم، تغییرات شدید قیمتی می باشد( و دست کاری در سهام استفاده می گردد. اعمال دامنه مجازنوسان دارای اثراتی هستند که برخی از آن ها مفید و برخی مضر می باشند. یکی از مهم ترین اثرات اعمال دامنهمجاز نوسان، معاملات گروهی اثر ربایش است که در اکثر بورس هایی که از دامنه مجاز نوسان استفاده می کنند به اثبات رسیدهاست. اثر ربایش در بورس اوراق بهادار تهران به اثبات رسیده است و در این مقاله برآن هستیم تاثیر نوع معاملهگران به تفکیک حقوقی و گروهی در بروز اثر ربایش بر دامنه مجاز نوسان در بورس اوراق بهادار تهران رامشخص نماییم. به عبارت دیگر در این تحقیق می خواهیم علت این اثر را در بورس تهران مورد بررسی قرار دادهو نقش هر کدام از سرمایه گذاران فعال در بازار را در بروز این اثر مشخص سازیم. در ادامه در مورد خریدگروهی و ساز و کار آن بحث خواهیم کرد و مقایسه ای بین فعالیت این دو دسته معامله گران در بورس انجامخواهیم داد.این تحقیق، از نوع مطالعه توصیفی همبستگی مبتنی بر داده های معاملات گروهی سری زمانی است، که 01 شرکت پذیرفته -شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال مالی 0930 به عنوان نمونه انتخاب گردیده اند. شیوه انتخاب نمونه ازطریق غربال گیری و روش غیراحتمالی است. برای آزمون این ارتباط از مدل های سری زمانی و رگرسیون خطیاستفاده شده است. مطالعات صورت گرفته در این مقاله بر روی 01 شرکت مورد بررسی )کاشی و سرامیک سینا،قند لرستان، ایران ترانسفو، زامیاد، صنایع آذراب، کالسیمین، فولاد مبارکه اصفهان، قند پیرانشهر، شکر شاهرود،توسعه معادن و فلزات( حاکی از آن است که بجز یک مورد )شکر( در تمامی شرکت ها نقش سرمایه گذارانحقوقی در بروز اثر ربایشی بیشتر از سرمایه گذاران گروهی بوده است. علت انتخاب این شرکتها به عنوان نمونه،نوسان بالا، حجم معاملات بیشتر و اینکه در طول دوره زمانی تحقیق، بیشتر روزها نماد سهام باز بوده است.

معاملات درون گروهی شهرداری در سال ۹۸ افزایش نمی‌یابد

معاملات درون گروهی شهرداری در سال ۹۸ افزایش نمی‌یابد

اعضای شورای شهر تهران با پیشنهاد بهاره آروین مبنی بر حذف بند افزایش معاملات درون گروهی شهرداری تا ۲۵ درصد موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بهاره آروین، عضو معاملات گروهی هیات رییسه شورای شهر تهران در صدوهفتمین جلسه معاملات گروهی شورا و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۸ اظهار داشت: بخش زیادی از تشریفات شهرداری به این دلیل است که معاملات با سازمان ها و شرکت های وابسته است. با افزایش این سهم تا ۲۵ درصد عملا شهرداری با درون خود کار می کند.

آروین ادامه داد: در این صورت شرکت ها و سازمان ها کار نمی‌کنند و کار را به پیمانکاران واگذار می کنند. با افزایش این سهم هدررفت منابع افزایش می یابد.

پیشنهاد آروین با ۱۶ رای موافق به تصویب رسید.

همچنین در این جلسه پیشنهاد دیگر آروین مبنی بر اضافه شدن لایحه جداگانه برای افزایش بهای خدمات و نرخ عوارض در بودجه ۹۸ به تصویب نرسید.

بهاره آروین در این رابطه گفت: حدود یک ماه پیش در شورای شهر تصویب کردیم که بهای خدمات و نرخ عوارض به صورت لایحه ای مجزا بیاید تا اثرات بودجه ای آن دیده شود. پیشنهاد من این است که در لایحه بودجه تاکید کنیم پیش از ارائه بودجه به شورا، لایحه بهای خدمات و نرخ عوارض به صورت لایحه ای جداگانه به شورا ارائه شود.

معاملات درون گروهی شهرداری در سال ۹۸ افزایش نمی‌یابد

معاملات درون گروهی شهرداری در سال ۹۸ افزایش نمی‌یابد

اعضای شورای شهر تهران با پیشنهاد بهاره آروین مبنی بر حذف بند افزایش معاملات درون گروهی شهرداری تا ۲۵ درصد موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بهاره آروین، عضو هیات رییسه شورای شهر تهران در صدوهفتمین جلسه شورا و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۸ اظهار داشت: معاملات گروهی بخش زیادی از تشریفات شهرداری به این دلیل است که معاملات با سازمان ها و شرکت های وابسته است. با افزایش این سهم تا ۲۵ درصد عملا شهرداری با درون خود کار می کند.

آروین ادامه داد: در این صورت شرکت ها و سازمان ها کار نمی‌کنند و کار را به پیمانکاران واگذار می کنند. با افزایش این سهم هدررفت منابع افزایش می یابد.

پیشنهاد آروین با ۱۶ رای موافق به تصویب رسید.

همچنین در این جلسه پیشنهاد دیگر آروین مبنی بر اضافه شدن لایحه جداگانه برای افزایش بهای خدمات و نرخ عوارض در بودجه ۹۸ به تصویب نرسید.

بهاره آروین در این رابطه گفت: حدود یک ماه پیش در شورای شهر تصویب کردیم که بهای خدمات و نرخ عوارض به صورت لایحه ای مجزا بیاید تا اثرات بودجه ای آن دیده شود. پیشنهاد من این است که در لایحه بودجه تاکید کنیم پیش از ارائه بودجه به شورا، لایحه بهای خدمات و نرخ عوارض به صورت لایحه ای جداگانه به شورا ارائه شود.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا