فارکس سایت در افغانستان

نحوه محاسبه شاخص کل بورس چگونه است؟

نحوه محاسبه قیمت تسویه روزانه در قرارداد آتی زعفران

در پایان هر روز معاملاتی پس از محاسبه قیمت تسویه روزانه، عملیات به روز رسانی حساب‌ها انجام می‌شود.

به گزارش «کالاخبر»، در فرآیند محاسبه قیمت تسویه روزانه، تفاوت قیمت تعهد شده در قرارداد آتی با قیمت تسویه روزانه محاسبه شده و متناسب با اندازه قرارداد، توسط اتاق پایاپای به حساب عملیاتی مشتری در صورت سود، واریز یا در صورت زیان از آن حساب کسر می‌شود.

نحوه محاسبه قیمت تسویه

قیمت تسویه روزانه، میانگین قیمت معاملات انجام شده، طی نیم ساعت پایانی آخرین جلسه معاملاتی طی آن روز است. چنانچه حجم معاملات انجام شده در نیم ساعت پایانی کمتر از ۲۰ درصد حجم معاملات آن روز باشد، قیمت تسویه بر اساس میانگین قیمت معاملات انجام شده طی ۱ ساعت پایانی آخرین جلسه معاملاتی محاسبه می شود.

چنانچه حجم معاملات در یک ساعت پایانی کمتر از ۲۰ درصد حجم کل معاملات آن روز باشد، محاسبه قیمت تسویه بر اساس میانگین کل قیمت معاملات انجام شده در آن روز محاسبه می شود.

نحوه محاسبه شاخص ضریب جینی چیست؟

ضریب جینی یکی از معیارهایی است که از آن برای اندازه گیری میزان رفاه خانوارها در کشورهای مختلف استفاده می شود.

هر سال رقم ضریب جینی برای هر کشور محاسبه و اعلام می شود اما به دلایل مختلف، مقایسه میزان رفاه و درآمد خانوارهای کشورهای مختلف صرفا بر مبنای ضریب جینی کشورها صحیح نیست. درباره ضریب جینی، نحوه محاسبه آن و نحوه محاسبه شاخص کل بورس چگونه است؟ چند نکته درباره دقت این ضریب به نکاتی اشاره می شود.

ضریب جینی چیست؟

درآمد خانوارها یکسان نیست و ضریب جینی، گستره درآمد خانوارها را اندازه گیری می کند. برای درک ضریب جینی ابتدا منحنی لورنس را توضیح می دهیم. این منحنی گستره درآمد خانوارها را روی یک منحنی نشان می‌دهد. ابتدا خانوارها بر مبنی درآمدشان، از پایین‌ترین تا بالاترین، منظم می شوند. سپس خطی که نقاط درآمد را به هم متصل می‌کند رسم می‌شود. در محور عمودی، نسبت انباشته درآمد و در محور افقی، نسبت انباشته خانوارها نشان داده شده است. منحنی به دست آمده منحنی لورنس است. اگر تمام خانوارها درآمد یکسان داشته باشند منحنی لورنس یک خط مستقیم با زاویه ۴۵ درجه خواهد بود و این خط، خط برابری کامل نامیده می‌شود یعنی درآمد تمام خانوارها به شکل برابر توزیع شده است. اما اگر یک خانوار تمام درآمدها را داشته باشد و دیگر خانوارها هیچ درآمدی نداشته باشند، منحنی لورنس به شکل یک خط مسطح روی محور افقی قرار می گیرد و ناگهان به ۱۰۰ درصد افزایش می‌یابد یعنی در نقطه ای که ۱۰۰ درصد درآمد از سوی یک خانواده کسب می شود. این خط، خط نابرابری کامل نامیده می شود.

چطور با استفاده از منحنی لورنس ضریب جینی را اندازه گیری کنیم؟

ناحیه بین خط برابری کامل با منحنی لورنس را ناحیه الف و ناحیه زیر منحنی لورنس را ناحیه ب می نامیم. ضریب جینی از تقسیم ناحیه الف بر مجموع ناحیه الف و ب بدست می‌آید. ضریب جینی بین ۰ و ۱ نوسان می کند. هنگامی که منحنی لورنس روی خط برابری کامل قرار می‌گیرد ضریب جینی صفر است و این یعنی برابری کامل. هر چه منحنی لورنس از خط برابری کامل دورتر شود ضریب جینی بزرگتر می شود و این نشان دهنده تفاوت بیشتر بین درآمد خانوارها و در نتیجه نابرابری درآمدی بیشتر است. هنگامی که منحنی لورنس دقیقا روی خط نابرابری کامل قرار می‌گیرد ضریب جینی یک است و این یعنی نابرابری کامل. کشورها از ضریب جینی به عنوان معیاری از نابرابری درآمدی استفاده می کنند با این حال مقایسه نابرابری درآمدی بین کشورها با استفاده از ضرایب جینی آسان نیست زیرا کشورهای مختلف ممکن است از معیارهای گوناگون معادل و تعاریف مختلف برای درآمد خانوارها استفاده کنند و پوشش خانوارها در آنها متفاوت باشد.

اما معیار معادل چیست؟

از معیارهای معادل برای تعدیل درآمد خانواده ها استفاده می شود و به ما امکان می دهد به تحلیل و مقایسه وضعیت خانوارها با اندازه ها و ترکیب های گوناگون بپردازیم. در معیارهای معادل، افزایش نحوه محاسبه شاخص کل بورس چگونه است؟ نیازهای خانواده با بالا رفتن تعداد اعضا در نظر گرفته می شود البته میزان افزایش یکسان نیست. برای مثال خانواری که یک عضو دارد یک واحد برق استفاده می کند اما خانواری با چهار عضو لزوم ۴ برابر خانوار اول برق مصرف نمی کند. طیفی از معیارهای معادل وجود دارد و کشورهای مختلف ممکن است از معیارهای معادل گوناگون استفاده کنند. معیار هر عضو خانواده، معیار تعدیل شده او ای نحوه محاسبه شاخص کل بورس چگونه است؟ سی دی oacd و معیار ریشه دوم، سه نمونه از معیارهای معادل هستند. برای توضیح هر یک از این معیارها از مثال خانوار چهار نفره استفاده می‌کنیم یعنی دو بزرگسال و دو فرزند، و درآمد کلی خانوار ۴ هزار دلار در نظر گرفته می‌شود. هنگامی که از معیار هر عضو خانوار استفاده می کنیم ارزش معادل خانوار مساوی تعداد اعضای خانواده است و درآمد معادل خانوار با تقسیم کل درآمد آن بر تعداد اعضا به دست می‌آید. در این حالت، معادل درآمد خانوار، هزار دلار است. اگر از معیار تعدیل شده او ای سی دی استفاده کنیم، ارزش معادل خانوار با اختصاص عدد یک به اولین بزرگسال، عدد ۰.۵ به هر یک از بزرگسالان دیگر و عدد ۰.۳ به هر کودک محاسبه می شود. در این حالت، ارزش معادل خانوار یاد شده ۲.۱ است در نتیجه درآمد معادل خانواده ۱۹۰۵ دلار است. اگر از معیار ریشه دوم استفاده کنیم، ارزش معادل خانوار، ریشه دوم تعداد اعضای خانوار است در نتیجه در مثال خانوار چهار نفره، ارزش معادل، رقم ۲ و درآمد معادل خانوار، ۲۰۰۰ دلار است. در سطح جهان، هیچ نحوه محاسبه شاخص کل بورس چگونه است؟ معیار معادل استاندارد که برای استفاده عام توصیه شده باشد وجود ندارد.

استارت بورس با فشار فروش /پیش بینی بازار سهام

شاخص کل بورس در معاملات روز گذشته بیش از 12000 واحد افت کرد که اثرات این افت، به معاملات امروز نیز کشیده خواهد شد.

استارت بورس با فشار فروش /پیش بینی بازار سهام

به گزارش اقتصادنیوز، بورس تهران در حالی معاملات روز سه شنبه را آغاز می کند که با توجه به افت بیش از 12000 واحدی در معاملات روز گذشته، فشار فروش در دقایق ابتدایی زیاد خواهد بود.

با توجه به اینکه شاخص کل در معاملات دیروز ابتدا مثبت شد و پس از آن منفی، قدرت فروشنده ها حداقل در دقایق ابتدایی معاملات بیشتر از خریداران خواهد بود.

البته شاخص کل زودتر از چیزی که تصور می شد منفی شده و با توجه به اینکه هنوز فاصله حدود 40 هزار واحدی تا مقاومت اصلی شاخص وجود دارد، احتمال اینکه خریداران دوباره وارد میدان شوند وجود دارند. اما برای ابتدای معاملات، فاز احتیاط در رفتار معامله گران پیش بینی می شود و پس از آن هم باید دید زور فروشندگان چقدر است تا دوباره خریداران خودنمایی کنند.

کاهش قدرت خریداران حقیقی

پارامترهای مهمی که برای پیش بینی بازار فردا وجود دارد، اکثرا وضعیت بدی نسبت به قبل پیدا کرده اند اما با این وجود هنوز قضاوت کردن درباره اینکه افت دیروز شاخص کل آغاز اصلاح جدید بازار است یا نه، زود است.

عدد شاخص قدرت خریداران حقیقی از 1.3 در معاملات روز یکشنبه به 1.06 در معاملات روز دوشنبه کاهش داشته که این نشان دهنده پا پس کشیدن خریداران بزرگ بازار یا احتمالا فعال شدن فروشندگان بزرگ در بخش حقیقی ها است.

خروج 381 میلیارد تومان پول حقیقی هم یکی دیگر از موارد با اهمیت است. البته ارزش معاملات خرد 6513 میلیارد تومان بوده که نسبت به روز یکشنبه عدد بزرگ تری است، اما این آیتم به تنهایی نمی تواند امیدوارکننده باشد چراکه معمولا در آخرین روزهای صعودی نیز ارزش معاملات افزایش می یابد.

تعداد نمادهای منفی دو برابر مثبت ها شد

نکته ای که بیش از هر چیز دیگری اهمیت دارد، تعداد نمادهای مثبت و منفی است. روز گذشته 409 نماد منفی بودند و 218 نماد رشد کردند که این دقیقا برعکس شرایط هفته گذشته است. در هفته گذشته تعداد نمادهای مثبت، حدودا دو برابر نمادهای منفی بود و حالا این شرایط برعکس شده است.

اما با وجود افزایش تعداد نمادهای منفی، تعداد صفوف فروش به عدد 100 هم نرسید و مهم تر اینکه ارزش سهم ها در صفوف فروش، کمتر از 90 میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که همچنان صفوف خرید قوی در بازار وجود داشته و ارزش این نقدینگی در صفوف خرید بیش از 700 میلیارد تومان بوده است.

اگر خریداران از راه نرسند.

با تمام این مسائل، هنوز برای اینکه گفته شود بازار قصد اصلاح طولانی مدت دارد زود است چراکه در بسیاری از مواقع، خریداران خیلی زود ترسی که فروشندگان به دل بازار می اندازند را از بین می برند و سهم ها به سمت مثبت برمی گردند.

اما درصورتی که خریداران قوی وارد صحنه نشوند، احتمال اینکه فروشندگان بتوانند بازار را در کنترل خود بگیرند وجود دارد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا